Εκπαιδευτικό Προγραμμα

" Άλλαξε Το Σχολείο Σου Τώρα "

“Άλλαξε το Σχολείο Σου Τώρα”

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εναλλακτικών τρόπων επίλυσης συγκρούσεων στο σχολικό περιβάλλον με τίτλο «Άλλαξε το Σχολείο Σου Τώρα» απευθύνεται σε μαθητές – εκπαιδευτικούς και γονείς και εν γένει σε όλους όσους εμπλέκονται στην σχολική κοινότητα, τόσο στην πρωτοβάθμια, όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Δίνει έμφαση στην καλλιέργεια και ανάπτυξη των δεξιοτήτων επίλυσης συγκρούσεων, κυρίως, μεταξύ μαθητών/τριών.

Οι δεξιότητες επίλυσης συγκρούσεων ενδυναμώνουν, προετοιμάζουν και στηρίζουν τους μαθητές και το προσωπικό στο  να αντιμετωπίζουν επιτυχώς τις καταστάσεις συγκρούσεων, τόσο στο σχολείο, όσο και  στο σπίτι αλλά και γενικότερα στη μετέπειτα ζωή τους.

Το πρόγραμμα στοχεύει:

Ειδικότερα, το πρόγραμμα εναλλακτικών τρόπων επίλυσης συγκρούσεων εκπαιδεύει τους συμμετέχοντες:

Με την υλοποίηση του προγράμματος οι συμμετέχοντες είναι σε θέση: