Η ενημέρωση, η δημιουργία, εφαρμογή και υλοποίηση προγραμμάτων που αφορούν το θεσμό της Διαμεσολάβησης σύμφωνα με τις διατάξεις που εφαρμόζονται στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς, την οικογενειακή διαμεσολάβηση και τη διαμεσολάβηση σε οικογενειακές επιχειρήσεις, τη σχολική διαμεσολάβηση και τη πρόληψη της βίας στα σχολεία, τις συγκρούσεις στον εργασιακό χώρο, τη μη βίαιη επικοινωνία καθώς και τις επανορθωτικές πρακτικές και επανορθωτική δικαιοσύνη. Επίσης, την ενημέρωση, δημιουργία, εφαρμογή και την υλοποίηση προγραμμάτων που αφορούν όλες τις περιπτώσεις που μπορεί να βρει εφαρμογή ο θεσμός της διαμεσολάβησης, όπως για παράδειγμα, ασφαλιστικές διαφορές, κληρονομικές, ιατρικές κτλ.

  •  Παρουσιάσεις – Ημερίδες – Διαλέξεις – Εργαστήρια σε εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές σχετικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας στα σχολεία μέσω της σχολικής διαμεσολάβησης, των επανορθωτικών διαλόγων σε κύκλο και της μη βίαιης επικοινωνίας.
  •  Δημιουργία και διεξαγωγή διήμερων εισαγωγικών εργαστηρίων (workshops) σχετικά με τη Σχολική Διαμεσολάβηση, τους Επανορθωτικούς Διαλόγους σε Κύκλο και τη Μη Βίαιη Επικοινωνία, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να έρθουν σε πρώτη, πρακτική πλέον επαφή με αυτές τις διαδικασίες, μέσα από θεωρία, παιχνίδια και προσομοιώσεις.
  • Εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στη Σχολική Διαμεσολάβηση, τους Επανορθωτικούς Διαλόγους σε Κύκλο και τη Μη Βίαιη Επικοινωνία, με σκοπό την εμβάθυνση στις διαδικασίες αυτές και στις τεχνικές τους, ώστε οι εκπαιδευτικοί, με την σειρά τους να συντονίζουν επανορθωτικούς διαλόγους και διεξάγουν διαμεσολαβήσεις οι ίδιοι και κατόπιν να εκπαιδεύσουν μαθητές  στις μεθόδους αυτές. Σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων σχολικής διαμεσολάβησης, επανορθωτικών διαλόγων σε κύκλο και μη βίαιης επικοινωνίας σε συνεργασία με τους δασκάλους καθηγητές, γονείς και μαθητές.
  • Παρακολούθηση εφαρμογής προγραμμάτων σχολικής διαμεσολάβησης, επανορθωτικών διαλόγων σε κύκλο και μη βίαιης επικοινωνίας, υποστήριξη και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.
  • Παρουσιάσεις – Ημερίδες – Διαλέξεις – workshops που αφορούν το θεσμό της Διαμεσολάβησης, ειρηνικές μεθόδους επίλυσης συγκρούσεων και διαφορών και απευθύνονται σε όλα τα κοινωνικά στρώματα.
  • Επίσης, την ενημέρωση, την δημιουργία και διεξαγωγή ημερίδων – διαλέξων –βιωματικών και εκπαιδευτικών σεμιναρίων και εργαστηρίων με σκοπό την παρεμπόδιση κάθε μορφής βίας από όπου και αν αυτή προέρχεται (οικογενειακό – εργασιακό – σχολικό – κοινωνικό περιβάλλον – κακοποίηση ανηλίκων κτλ).

Δράσεις όπως η Εγγύηση για την Νεολαία, πολιτικές του Erasmus +, συνεργασία του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πεδίο των νέων, νεανική Επιχειρηματικότητα, EVS, ανάπτυξη και εφαρμογή Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τους νέους, Εκπαίδευση και κατάρτιση, δημιουργικότητα και πολιτισμική εξοικείωση, ένταξη της νεολαίας στην εργασία, συμμετοχή των νέων στα κοινά και ανάπτυξη του δομημένου διαλόγου.