17 Μάιος 2022
17 Μαΐου, 2022 - 24 Μαΐου, 2022

Ο οργανισμός “Change Your Life Now–CYLN” διοργανώνει το Ευρωπαϊκό Έργο “Break the chains of Stigmatization”, το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ERASMUS+ για τη Νεολαία στη Βασική Δράση 1. Πρόκειται για μια ανταλλαγή νέων η […]

17 Μάιος 2022
17 Μαΐου, 2022 - 24 Μαΐου, 2022

Το Change Your Life Now διοργανώνει το Ευρωπαϊκό Έργο “ Get in my shoes ” το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ERASMUS+ για τη Νεολαία στη Βασική Δράση 1. Πρόκειται για […]

31 Μάιος 2022
31 Μαΐου, 2022 - 7 Ιουνίου, 2022

Ο οργανισμός “Change Your Life Now–CYLN” διοργανώνει το Ευρωπαϊκό Έργο “Mental Health”, το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ERASMUS+ για τη Νεολαία στη Βασική Δράση 1. Πρόκειται για μια ανταλλαγή νέων η οποία θα λάβει χώρα […]